Új szocpol és kamattámogatási hitel

2012. január elsején az „új szocpol”, március 6-án pedig a lakásvásárlásra, építésre szolgáló kamattámogatott hitel is életbe lépett.

A bevezetett lehetőségek sok ponton ugyan eltérnek a néhány évvel ezelőtti konstrukcióktól, mégis lehetnek majd olyanok, akiket épp ez az intézkedés segít a végső döntésben, tervezett ingatlanvásárlásával kapcsolatban. De lássuk a tényeket:

Lakásépítési támogatás vehető igénybe Magyarország területén 2010. január 1-jét követően kiadott

 • Építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez vagy
 • Használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához, amennyiben […] a lakás teljes nettó alapterületére számított egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300.000 forintot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 forintot.

A szociálpolitikai kedvezmény jogszabályi feltételei:

 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.
 • Az igénylőknek vagy a támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a támogatás célja szerinti ingatlanban.
 • Az igénylőnek valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya, vagy lízingbe vett lakása a jogszabályi kivételektől eltekintve nem lehet.
 • Az igénylő és az együtt költöző a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell, hogy felhasználja a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak eladási árát is.
 • Az igénylők közül legalább az egyiknek biztosítottként bejelentett, az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie.
 • A támogatás célját képező lakásnak „B” vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályúnak kell lennie.
 • Az igénylőknek számlabemutatási kötelezettséget kell vállalniuk a vételárról illetve építés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról.
 • Az igénylőknek a lakáscél megvalósulását követően a lakásban lakóhelyet kell létesíteniük.
 • Új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyt  és az energetikai tanúsítványt be kell nyújtani.

A szociálpolitikai támogatás mértéke:

 • a támogatás összege függ a gyermekszámtól, a lakás nagyságától az alábbiak szerint:

 • A energetikai kategóriájú lakás építése esetén: 1,1 szorzót,
 • A+ energiaosztályú lakás építése esetén: 1,2 szorzót,
 • passzív ház építése esetén: 1,3 szorzót kell alkalmazni.

A lakásépítési támogatás később született gyermek után igényelhető összege – az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétől függetlenül – gyermekenként 400 000 Ft.

Otthonteremtési kamattámogatás új lakás vásárlására, építésére, használt lakás vásárlására, lakás korszerűsítésére

2012. március 6.-ával újra kamattámogatási rendszert léptetett hatályba a kormány. A legnagyobb támogatás az új lakást vásárló, vagy építő 3 gyerekes családoknak jár, a legkevesebbet a használt lakást vásárlók kaphatják.

A kamattámogatás új lakás vásárlásához, építéséhez akkor jár, ha annak bruttó ára nem haladja meg a 30 millió forintot. A telekár nem számít be ebbe az összegbe. Használt lakásnál a vételár felső határa 15 millió forint, és a korszerűsítés sem kerülhet többe bruttó 15 millió forintnál.

A hitel összege új lakás vásárlásánál, építésénél legfeljebb 10 millió, míg használt lakás vásárlásánál, illetve korszerűsítésénél 6 millió forint lehet.

A kamattámogatás akkor jár, ha a bank nem számít fel magasabb kamatot, mint az ÁKK állampapír hozamainak 3 százalékponttal növelt mértéke.

A kamattámogatás – új lakásnál – az első évben és „legfeljebb két gyermek esetén” 60 százalék, kettőnél több gyermek esetén pedig 70 százalék. Ezt követően az ötödik évig, minden évben 5 százalékponttal csökken a kamattámogatás, majd megszűnik. Használt lakásnál nem számít a gyerekek száma, ott az első évben 50 százalék a kamattámogatás, ez csökken – az ötödik évig – minden évben 5 százalékponttal.

A kamattámogatás feltételei:

 • Új lakás vásárlása/építése esetén a lakóingatlan vételára illetve bekerülési költsége nem haladja meg a 30 millió forintot, használt lakás korszerűsítése esetén a hitelcél nem haladhatja meg a 15 millió forintot.
 • Új lakás vásárlása esetén a használatba vételi engedély, építés esetén az építési engedély kiadására 2010. január 1-jét követően kerül sor.
 • Használt lakás vásárlása esetén: a kamattámogatás csak olyan, a rendelet hatályba lépését követően megkötött adásvételi szerződéssel rendelkező, legalább komfortos használt lakások megvásárlására vehető, melynek tulajdonosa e lakás helyett másik lakást vásárol és erről nyilatkozik.
 • Korszerűsítés esetén a kamattámogatás akkor vehető igénybe, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a korszerűsítési munkálatok még nem kezdődtek meg.
 • A hitel maximális összege új lakás vásárlása/építése esetén 10 millió forint, használt lakás vásárlása és korszerűsítés esetén a 6 millió forintot.
 • A kamattámogatást igénybe vevő csak természetes személy lehet.
 • Legalább az egyik szülő bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik.
 • Az építési/vásárlási, illetve korszerűsítési költségek 70%-át számlával kell igazolni.
 • Adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók.