A biztosításról

 

Biztosítás.hu: utasbiztosítás kalkulátor

 

 

Hasznos tudnivalók a nyári szezonhoz kapcsolódóan

• A gyomorrontás a mediterrán területeken az egyik vezető megbetegedés. A hasmenéssel, hányással, sokszor kiszáradással járó fertőzés többnapos kezelési költsége akár 900 EUR is lehet.

• Súlyosabb esetben pár napos kórházi ellátás esetén a ktg. az 1000 Eurót is meghaladhatja. Ha a megbetegedés a hazaindulás időpontjához közel áll, és az utas nem tud az eredetileg tervezett időben és módon hazautazni, akkor ennek megszervezése és lebonyolítása is jelentős többletköltséggel jár.

• Amennyiben csak egyszeri ambuláns ellátásra van szükség, az rendszerint 100-200 EUR, ami- ismerve a magyar utazási szokásokat – jelentôs anyagi megterhelést jelent az utasbiztosítás nélkül utazóknak.

• Minden nyáron több búvárbalesetünk van, tipikusan Egyiptomban. Az utazók egy része felkészületlen, nem ritkán egy a helyszínen elvégzett pár órás tanfolyam után már merüléseket hajtanak végre, ami kiemelt kockázattal jár. Ezekben az esetekben szinte mindig magas költségekkel járó kórházi ellátásra van szükség, amit Magyarországon is folytatni kell.

• Minden nyáron több strandbaleset történik a tengerparti aquaparkokban, jellemzôek a csúszda-balesetek.

• Nem minden a költségek térítése, a professzionális segítségnyújtás sokszor többet jelenta bajbajutottnak, mint maga az anyagi kártérítés, így kiemelt jelentôsége van az assistance-nak a szervezésben.

– orvos/kórház szervezés,

– folyamatos kapcsolattartás az ellátó intézménnyel/hozzátartozókkal,

– orvos-orvos telefonos konferencia beszélgetés, egyeztetés ügyfél állapotáról, a kezelés módjáról, szállíthatóságról,

– helyi partner bevonása, aki a helyi adottságok ismeretében hatékonyan/gyorsan tud információt szolgáltatni, szervezésben segíteni, illetve kiküszöbölni a nyelvismeret hiánya miatt felmerülô nehézségeket,

– itthoni hiperbárkamrás kezelés megszervezése (terméktôl függôen),

– hazaszállítás lebonyolítása:

• mentôautós szervezés 1-2 napon belül,

• repülôs/mentôrepülôs hazaszállítás minden esetben több napos szervezési munkát igényel, merthordágyon történô szállításhoz kb. 6 férôhely szükséges, törött lábnál kb. 3 férôhely, és a nyári fôszezonban nehéz olyan járatot találni, amelyiken még rendelkezésre áll ennyi szabad hely.

• Autó Extra jelentôsége: nem csak mûszaki meghibásodás esetén van szolgáltatás, hanem közlekedésibaleset esetén is (sokan úgy gondolják, hogy az ô autójukkal mûszaki hiba nem fordulhat elô, ezért nemkötnek Autó Extrát).

 

       Utasbiztosítások !
Utazás előtt jelentkezzen, hogy kiválasszuk az Önnek legmegfelelőbb megoldást!

 

Miért ajánljuk a Generali Jurist?

2013. május 8., szerda

 

Mert segít például, ha a szomszédban zajló építőipari kivitelezési munkák során ügyfelünk ingatlana károsodik!

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosításunkkal – a biztosítási piacon egyedülálló módon –akár 17 jogvédelmi szolgáltatási területen védjük ügyfeleink jogi érdekeit!
A kártérítési jogvédelem keretében ügyfeleinket ért károk miatt kártérítési igények érvényesítésére, illetve ügyfeleink által okozott károk miatt kártérítési igények elhárítására nyújtunk jogvédelmi szolgáltatást.

A kártérítési jogvédelem körébe tartozó egyik megtörtént esetünk volt, amikor ügyfelünket csatornázási munkák hibás kivitelezése során érte kár. Ügyfelünk utcájában csatorna beruházási munkálatokat végeztek. A csatornacsövek hibás lefektetéséből eredően folyamatosan szivárgott a víz ügyfelünk ingatlanában, aminek következtében a falak feláztak és elkezdtek penészesedni.

Ügyfelünk segítségünket kérte a kártérítési igényének érvényesítésére, ugyanis a kivitelező cég nem ismerte el a felelősségét, álláspontjuk szerint a kivitelezés rendben történt, nem a csatornacsövekből szivárog a víz. Jogvédelmi szolgáltatásunk keretében kártérítési ügyekben jártas ügyvédünket ajánlottuk a jogi képviselet ellátására. Az ügyvéd peren kívüli megegyezéssel kísérelte meg rendezni az ügyet, azonban a kivitelező cég nem volt hajlandó elhárítani a keletkezett kárt. Közjegyzői nemperes eljárásban igazságügyi szakértő kirendelésére került sor, aki megállapította, hogy a hibás csatornázásra vezethető vissza a kár. Az igazságügyi szakértői szakvélemény alapján a csatornaberuházó cég végül kénytelen volt elismerni a felelősségét és így sikerült peren kívül megtéríttetni ügyfelünk teljes kárát. 

 

Biztosítás, fogalom

A biztosítás fogalma, módszere

A biztosítás a kockázatfelosztás módszerén alapuló pénzalapképzés a hozzájárulást fizető tagok jövőbeni esetleges felmérhető és meghatározott szükségletének kielégítése céljából.
A biztosítási tevékenység biztosítási szerződésen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás, mely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a kockázatvállalás díját, meghatározott tartalékot képez, átvállalja a kockázatot és teljesíti a szolgáltatásokat.
A biztosítás pénzalap képzését jelenti. Ennek a pénzalapnak a forrása a biztosítottak által pénzben fizetett díj, a biztosítási díj.
A veszélyközösség az azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek csoportját jelenti. Akkor, ha a kockázatot megosztják a veszélyközösség tagjai között, elviselhetőbb a személyekre háruló gazdasági teher.
A biztosítás módszere a kölcsönösségen alapuló kockázatfelosztás, a kollektív kockázatvállalás. A kockázat nagyságát matematikai-statisztikai módszerekkel állapítják meg.
Minél többen társulnak a veszélyközösségben, annál kisebb lesz az egyénre háruló fizetési kötelezettség.
A kockázat csak akkor biztosítható, ha becsülhető, meghatározható. Ehhez a biztosító a statisztikai megfigyeléseket, a kár bekövetkezésének törvényszerűségeit használja fel.
Biztosítási, közvetítői, szaktanácsadói tevékenységet Magyarországon csak engedéllyel rendelkező belföld székhelyű biztosító, biztosítási alkusz, szaktanácsadó végezhet.
Viszontbiztosítási tevékenységet külföldi székhelyű biztosító is végezhet. Viszontbiztosítás, amikor a biztosító a kockázatát, vagy annak egy részét díj ellenében továbbadja egy másik biztosítónak, a viszontbiztosítónak. A viszontbiztosítást általában akkor használják, ha a biztosító olyan kockázatot vállal, amelynél a saját körében viszonylag kicsi az ügyfelek száma, és túlságosan nagy kockázat hárul a biztosítóra.

A biztosítás jelentősége

A biztosítás mind az egyén, mind a nemzetgazdaság szempontjából előnyös.
A biztosított gazdálkodásába biztonságot visz, kockázatát jelentősen csökkenti, annak bizonytalan pénzügyi kihatásait előre tervezhető költséggé alakítja át.
A biztosított egyéni tartalékolási kötelezettségei minimális szintre csökkenthetők.
A biztosítás a bekövetkezett károkat részben vagy egészben megtéríti, ezzel meggátolja a károk tovagyűrűző hatását, lehetővé teszi a zavartalan újratermelést.
A személybiztosítás, a betegbiztosítás hozzájárul az egyén életkörülményeinek, a társadalombiztosítási szolgáltatásoknak a javításához.
A biztosítás bizonyos formái egyúttal hosszú távú takarékossági formák is, ez a pénzfelhalmozás az egyén és a nemzetgazdaság számára is fontos.
A biztosítóintézetek az összegyűjtött pénzeket bankszámlán tarthatják, befektethetik, ez a nemzetgazdasági folyamatok finanszírozási forrásául szolgál.
A jól megválasztott befektetési formákkal a biztosító növelheti a kárfedezeti alapot, védekezhet az infláció ellen.
A biztosítás tehermentesíti az állam költségvetést, mivel az mentesül olyan nagy összegű kiadásoktól, ami egy-egy súlyosabb elemi csapás esetén egyébként terhelné.
A biztosítás általában önkéntes. A természetes és jogi személyek maguk döntenek arról, hogy kötnek –e biztosítást.
A kötelező biztosítások viszonylag szűk területre vonatkoznak, ahol társadalmi érdek indokolja a kötelező jelleget.